icon-dark

hello@szabomatyas.hu

Ezen az oldalon a jelen weboldalra látogató Internet felhasználókra vonatkozó jogi utasítások találhatók.

Minden felhasználó elismeri, hogy az oldalt saját felelősségére használja. A honlap látogatása révén Ön elfogadja, az alábbiakban leírtakat, melyeket Szabó Mátyás Roland egyéni vállalkozó megváltoztathat.

Szellemi tulajdon

E weboldal tulajdonosa és működtetője Szabó Mátyás Roland egyéni vállalkozó. A www.szabomatyas.hu  weboldalon elhelyezett anyagokat a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények védik, és azokat a Szabó Mátyás Roland egyéni vállalkozó birtokolja vagy használatukra jogosult.

Szabó Mátyás Roland egyéni vállalkozó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a weboldalon található anyagokat vagy azok egyes részét másolni, reprodukálni, megváltoztatni, újrapublikálni, feltölteni, eltorzítani, továbbítani vagy bármi módon teríteni, kivéve egyetlen példányt, amelyet Ön a személyi számítógépére saját maga számára, nem kereskedelmi használatra letölthet, feltéve, hogy tiszteletben tartja a szellemi tulajdonjogokat vagy az ott említett egyéb jogokat. 

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden, a honlapon közzétett tartalom, ellenkező kikötés hiányában szerzői jogvédelem alatt áll, és az Szabó Mátyás Roland egyéni vállalkozó engedélye nélkül az itt leírt feltételektől, vagy az adott oldalon található szövegben rögzítettektől eltérően nem használható fel.

Szabó Mátyás Roland egyéni vállalkozó fenntartja a jogot, hogy peres úton szerezzen érvényt a szellemi tulajdonjogok megsértésének.

Az információ természete

Szabó Mátyás Roland egyéni vállalkozó mindent megtesz annak érdekében, hogy az oldalakon közölt információk naprakészek, valóságnak megfelelőek és pontosak legyenek. 

Szabó Mátyás Roland egyéni vállalkozó nem vállal garanciát az anyagok hitelességéért és nyomatékosan elhárít minden felelősséget és kötelezettséget az oldalon szereplő információkkal kapcsolatban. 

Felelősség sem Szabó Mátyás Roland egyéni vállalkozót, sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket nem terheli a honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő hibáért, kárért (közvetlen vagy közvetett), adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért.

Szabó Mátyás Roland egyéni vállalkozó nem vállal felelősséget egyetlen olyan esemény bekövetkezéséért sem, mely a honlapon közölt információk téves vagy szakszerűtlen értelmezéséből adódik.

Kapcsolatok más weboldalakkal

A honlap linkek segítségével egyéb honlapokhoz is kapcsolódhat, a honlap fenntartója ezek rendelkezésre állását, elérhetőséget rendszeresen ellenőrzi. Azonban a honlap fenntartója nem szavatolja ezen honlapokra mutató linkek folyamatos elérhetőségét.

Külső webhelyek tartalmazhatnak a weboldalunkra vezető hyperlinkeket. Ilyen hyperlink nem létesíthető Szabó Mátyás Roland egyéni vállalkozó kifejezett előzetes engedélye nélkül. Minden esetre Szabó Mátyás Roland egyéni vállalkozó nem vonható felelősségre azért, ha egy ilyen külső webhely nem érhető el, és nem vizsgálja felül, nem ellenőrzi, nem hagyja jóvá és nem felel az azon a webhelyen közölt vagy a rajta keresztül elérhető tartalomért, reklámért, termékért vagy egyéb anyagokért.

A felelősség korlátozása

Szabó Mátyás Roland egyéni vállalkozó minden erőfeszítéssel azon van, hogy biztosítsa a weboldalra feltett információk pontosságát és naprakészségét és betartsa a hatályos jogszabályokban foglalt követelményeket. 

Szabó Mátyás Roland egyéni vállalkozó fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze. Nem vállal semmilyen felelősséget a webhely tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát stb. illetően sem. 

A webhelyen lévő nyilatkozatok, kijelentések nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. Ön egyetért azzal, hogy a webhelyről vagy a webhelyen keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint történik.

Ennek eredményeképp, és Szabó Mátyás Roland egyéni vállalkozó szándékos károkozása vagy tudatos gondatlansága következtében bekövetkező közvetlen kár kivételével a cég nem felel:

A weboldalon található információk pontatlanságáért vagy hiányosságáért;

A weboldalon található információk vagy anyagok megváltoztatását eredményező illetéktelen behatolás következtében keletkezett kárért;

Általánosságban minden olyan közvetett vagy közvetlen kárért, függetlenül annak okától, eredetétől vagy következményeitől, még ha Szabó Mátyás Roland egyéni vállalkozó előre látta is a kár bekövetkeztét, amely azért történt, mert: (i) Ön elérte ill. nem érte el a weboldalt, (ii) használta a weboldalt, aminek következtében az Ön számítógépét vagy valamely termékét vírus fertőzte meg, és/vagy (iii) elhitte a weboldal által közvetve vagy közvetlenül közölt információkat.

A felelősségkorlátozás nem mentesíti Szabó Mátyás Roland egyéni vállalkozót a hatályos jogszabályokban foglaltak betartása alól. A honlap fenntartója a portálrendszerén közzétett információk tartalmáért kizárólag a Magyar Köztársaság területén, a hazai jogszabályi rendelkezések keretei között vonható felelősségre.

A weboldal elérhetősége

Ön tudomásul veszi, hogy technikailag nem lehetséges, hogy a weboldal hibátlanul működjön és hogy ezért Szabó Mátyás Roland egyéni vállalkozó nem vonható felelősségre, hogy a hibák a weboldal ideiglenes elérhetetlenségét eredményezhetik, és hogy a weboldal működését Szabó Mátyás Roland egyéni vállalkozó hatáskörén kívülálló körülmények károsan befolyásolhatják, ilyenek lehetnek, pl. Szabó Mátyás Roland egyéni vállalkozó és az Ön illetve más rendszerek és hálózatok közötti átviteli és telekommunikációs linkek. A Szabó Mátyás Roland egyéni vállalkozó időről időre, ideiglenesen vagy állandó jelleggel, módosíthatja ill. megszakíthatja a weboldal vagy annak egyes részei elérhetőségét, hogy karbantartást végezzenek és/vagy tökéletesítsék vagy megváltoztassák a weboldalt. Szabó Mátyás Roland egyéni vállalkozó nem felelős a weboldal elérhetőségének módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszakításáért.

Cookiek

Oldalunkon cookiek segítségével tesszük kényelmesebbé az Önök látogatását. A cookie egy nagyon kis méretű szövegfájl, melyet egy szerver helyez el az Ön merevlemezén. A cookie tulajdonképpen az Ön személyes azonosítója, mely nem hajtható végre kódként, és vírusokat sem hordozhat. Minden felhasználónál egyedi, és csak az a kiszolgáló tudja olvasni, amelyik elhelyezte. A cookie segítségével a honlap meg tudja jegyezni, hogy ki Ön. Fontos tudni, hogy a cookie egyedül nem elég az Ön azonosítására.

A cookie segítségével fel tudjuk ismerni Önt, ha visszalátogat hozzánk. Ezáltal lehetővé válik, hogy Ön az ismétlődő látogatások során könnyebben találja meg a friss vagy még nem látogatott tartalmakat. Segítenek összegyűjteni azokat a névtelen számadatokat, amelyekből kiderül, hogy látogatóink miként használják a honlapot. Ezeket a statisztikai adatokat a honlap fejlesztésekor használjuk.

Önt személyesen semmiképp sem azonosíthatjuk általuk.

Bírói illetékesség

A weboldalra és tartalmára a magyar törvények vonatkoznak. A weboldallal vagy a tartalmával kapcsolatos peres eljárást magyar bíróság előtt kell lefolytatni.